Work > Golden Rule

Golden Rule Mine (Schlesingers Soda Water)
Acrylic on panel
20 x 16 in.
2016
Golden Rule Mine (Glass)
Acrylic on panel
12 x 16 in.
2016
Golden Rule Mine (Glass)
Acrylic on panel
18 x 18 in.
2016
Golden Rule Mine (glass)
Acrylic on panel
24 x 18 in.
2016
Golden Rule Mine (Grid)
Hydrocal plaster
20 x 20 x 1 in.
2016
Golden Rule Mine (Grid)
Hydrocal plaster
20 x 20 x 1 in.
2016
Golden Rule Mine (Grid)
Hydrocal plaster
20 x 20 x 1 in.
2016